Vores ydelser

Vi udvikler sourcing organisationer

Sourcing organisationer på alle niveauer og i alle størrelser kan optimeres. Vi udvikler sourcing organisationer gennem en strategisk tilgang til sourcing, hvor processer optimeres, kompetencer styrkes og nye værktøjer implementeres

Vi løser konkrete sourcing opgaver

COSOCO hjælper virksomheder med at løse konkrete sourcing opgaver. Vi kan både supportere og drive sourcing processer og projekter for alle typer af IT sourcing, herunder løser vi opgaver med udbud, forhandlinger, kravspecificeringer, markedsundersøgelser og benchmark

Vi uddanner sourcing professionelle

COSOCO udbyder træning og uddannelse til sourcing professionelle, der gerne vil udvikle sine kompetencer inden for sourcing disciplinerne forhandling, category management, projektledelse og præsentationsteknik. Herudover tilbyder vi skræddersyede kurser der er tilpasset den enkelte virksomhed

Vi leverer sourcing ressourcer

Der er stor efterspørgsel efter erfarne IT sourcing professionelle, både til permanente stillinger og i interim stillinger. COSOCO kan levere ressourcer til kortere eller længere projektansættelser

FAKTA om os

200
GENNEMFØRTE SOURCING PROJEKTER
400
MDKK I OMKOSTNINGS- BESPARELSER
3500
MDKK I FORHANDLET KONTRAKTVÆRDI
37000
KOPPER KAFFE DRUKKET UNDERVEJS

DEN OPTIMALE IT AFTALE OPNÅS VED MINIMUM…

STRUKTUR, PROCES OG FORANDRINGSLEDELSE
95%
FORHANDLING
93%
LEVERANDØR- OG MARKEDSVIDEN
91%
ANALYSE
89%

MØD VORES TEAM

MERE HER

RESULTATER

Forhandling af kompleks SAP kontrakt, inkl. justeringer af kommerielle, juridiske og licensmæssige vilkår

Genforhandling af SAP kontrakt

Forhandling af kompleks IT outsourcingkontrakt vedrørende outsourcing af IT udvikling og vedligeholdelsesydelser

Outsourcing af IT udvikling og vedligehold

Gennemførsel af komplet sourcingprojekt, hvor 60 lokationers WAN linier blev udbudt til syv globale udbydere

Udbud af WAN ydelser

Udbudsprojekt på IT systemer til HR afdeling gav store millionbesparelser og optimeret kvalitet for interne brugere

Nyt IT system til HR afdelingen

Tværorganisatorisk strategisk projekt på oversættelsesydelser førte til konsolidering på færre leverandører, millionbesparelse samt øget kvalitet og transparens

Øget kvalitet og transparens

Styregruppetungt strategisk projekt med samarbejdsfokuseret forhandlingsstrategi gav forbedret kvalitet og besparelser på indkøb af licenser i monopolistisk marked

stærk forhandlingsstrategi

Opdatering af eksisterende metode og procesværktøj førte til kvalitetsforbedret årsplanlægning for de indkøbsprofessionelle

Metodisk tilgang

Struktureret tilgang til indkøb gav 70 % omkostningsbesparelse på IT licensaftale

stor besparelse på IT licensaftale